ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

คุณนุดี จีรังพิทักษ์กุล
+66 (0) 2-834-7004
nudee.j@bgiglass.com

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้