ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม Type Remarks
Analyst Meeting Analyst Meeting
Opportunity Day Opportunity Day
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 Annual General Meeting 14:00 น. ณ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 34 เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Analyst Meeting Analyst Meeting
Opportunity Day Opportunity Day
Analyst Meeting Analyst Meeting
Opportunity Day Opportunity Day
Analyst Meeting Analyst Meeting
Opportunity Day Opportunity Day