ราคาหลักทรัพย์

BGC

11.20 บาท
เปลี่ยนแปลง-
(% เปลี่ยนแปลง)(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)3,773,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)42,181,070
วันก่อนหน้า11.20
ราคาเปิด11.20
ช่วงราคาระหว่างวัน11.10 - 11.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์9.65 - 13.60