ราคาหลักทรัพย์

BGC

11.80 บาท
เปลี่ยนแปลง-0.20
(% เปลี่ยนแปลง)(-1.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)790,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)9,423,330
วันก่อนหน้า12.00
ราคาเปิด12.00
ช่วงราคาระหว่างวัน11.80 - 12.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์9.65 - 13.60