ราคาหลักทรัพย์

BGC

12.40 บาท
เปลี่ยนแปลง+0.40
(% เปลี่ยนแปลง)(3.33%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)10,105,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)124,425,000
วันก่อนหน้า12.00
ราคาเปิด12.00
ช่วงราคาระหว่างวัน12.00 - 12.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์9.65 - 13.60